tradice od roku 1790

O společnosti

cz  |  en

KOH-I-NOOR HOLDING je mateřskou organizací ryze české holdingové skupiny s celosvětovou působností. V rámci skupiny nalezneme výrobní kapacity v ČR, Rusku, Číně nebo Bulharsku a obchodní kapacity ve více než 80 zemích světa. Klastr s více než 2500 zaměstnanci a ročním obratem přes 4 mld. se za dobu své existence stal významným hnacím motorem ekonomického růstu řady regionů. Intenzivně se rovněž věnuje péči o ochranu životního prostředí, a proto neustále inovuje technologický park a realizuje výrobní procesy s ohledem na minimalizování jejich dopadů na životní prostředí. Aktivně se účastní filantropických aktivit a společenského života, přispívá na renovaci historických a kulturních objektů a hodnot a v neposlední řadě podporuje činnost nadací a sportovních klubů.

Vedle značných investic do strojového parku dbá rovněž na vlastní inovace a vývoj. V tomto segmentu vedle zřízení vlastního střediska znalostní inteligence navázala společnost intensivní spolupráci s několika českými univerzitami, především pak s TU v Liberci, se kterou participuje na projektech pro budoucí využití nových technologií v sériové produkci.

Stabilita koncernu je strategicky vystavěna na čtyřech hlavních pilířích podnikání, kterými jsou spotřební průmysl, strojírenství, zdravotnictví a energetika.

V rámci každého odvětví můžeme nalézt vždy jednu nebo více klíčových a několik menších společností kooperujících ve vzájemné symbióze.

Dominantní společností pro oblast spotřebního průmyslu a je skupina firem pod hlavičkou KOH-I-NOOR HARDTMUTH, která stála u zrodu celé skupiny.
Jedná se o společnost s více jak dvousetletou tradicí, která zahrnuje mezinárodní výrobní a obchodní aktivity. Sortiment společnosti čítá více než čtyři tisíce výrobků, se základním členěním na umělecký, školní, kancelářský a hobby sortiment.

Zdravotnickou divizi zastupuje další zakládající člen koncernu, společnost GAMA GROUP podnikající v oboru tváření plastů s hlavním zaměřením na vývoj a výrobu jednorázových zdravotních, laboratorních a veterinárních potřeb.

Silný strojírenský segment je tvořen společnostmi KOH-I-NOOR PONAS, KOH-I-NOOR RONAS a KOH-I-NOOR FORMEX. Jejich hlavními činnostmi jsou zejména vývoj a výroba nástrojů a forem, společně s výrobou vstřikovaných dílců. Ve svém segmentu se řadí co do velikosti, kvality a know-how mezi středoevropskou špičku.

Na poli energetiky je hlavním zástupcem koncernu společnost KRALUPOL specializující se na distribuci a obchod s ekologickými palivy, především zkapalněnými plyny LPG. Je největším odběratelem LPG plynů vyrobených v tuzemských rafinériích v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou.

AAA – ČEKIA Stability Award 2013KOH-I-NOOR holding a.s. – AAA – ČEKIA Stability Award 2013
V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala
společnost KOH-I-NOOR holding a.s.
ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award
a zařadila se tak mezi nejstabilnější
firmy v České republice.


© 2011 - 2018 KOH-I-NOOR holding a.s.  All rights reserved.
design kupastudio   code sStudio